Obowiązki na rzecz bezpieczeństwa i obronności

Wsparcie udzielane partnerom w celu wywiązania się przez nich z obowiązków na rzecz bezpieczeństwa i obronności nałożonych przez ustawodawcę.

Są to w szczególności obowiązki opisane w prawie telekomunikacyjnym.

 

Skontaktuj się z nami