PLI CBD

02 października 2015 roku uruchomiony został system do wymiany komunikatów związanych z m.in. przeniesieniami numerów abonenckich.

PLI CBD skłąda się z dwóch części:

PLI – Platforma lokalizacyjno-informacyjna

CBD – Centralna Baza Danych

Dzięki e-Telko w łatwy sposób spełnisz wymagania narzucone na operatorów dotyczące lokalizacji abonentów, a także ich prawa do przenośności numeru.

 

Skontaktuj się z nami